Janusz Prusinowski Kompania / otwarcie sceny na rzece Białej – 30 czerwca 2017